EN

Zintegrowany
Raport Roczny
2019Grupa Kapitałowa LOTOS

PRZEWIŃ W DÓŁ
2019
Efektywność
produkcji

Ukończenie Projektu EFRA to kamień milowy strategii koncernu, który stał się teraz bardziej efektywny i ekologiczny. Dzięki tej inwestycji Grupa LOTOS dołączyła do czołówki najbardziej zaawansowanych technologicznie rafinerii w Europie.

EFRA image

ponad

2,3

mld PLN

Wartość całej inwestycji EFRA

Wyniki
operacyjne
 • image

  -0,9% r/r

  10,7

  mln ton

  przerób ropy

 • image

  +5% r/r

  20,7

  tys. boe

  średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego

 • image

  46

  koncesji

  na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobycie węglowodorów ze złóż morskich i lądowych

 • image

  +2,2% r/r

  506

  stacji paliw

  działających pod marką LOTOS

 • image

  ponad

  80

  obsługiwanych rynków na świecie

 • image

  12

  punktów ładowania

  samochodów elektrycznych na trasie Trójmiasto–Warszawa

Stabilność
finansowa

Jeszcze zanim zakończono budowę Projektu EFRA, Grupa LOTOS rozpoczęła pogłębione analizy dotyczące kolejnych projektów rozwojowych. Równolegle spółka dba o swoją kondycję finansową – bez niej trudno o inwestycje.

Stabilność image

Ważną datą dla LOTOSU było podpisanie umowy na refinansowanie kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+. Nowe porozumienie oznacza dla spółki mniejszą liczbę ograniczeń płynnościowych oraz zniesienie zabezpieczeń majątkowych i finansowych.

Wyniki
finansowe
 • image

  7,2%

  wzrost średniomiesięcznej sprzedaży sklepowej w 2019 r.

  w stosunku do 2018 r.

 • image

  1,2%

  wzrost sprzedaży detalicznej paliw w 2019 r.

  w stosunku do 2018 r.

 • image

  554,6

  mln PLN

  wypłaconej dywidendy za 2018 r.

 • image

  99,6

  PLN

  maksymalna wartość 1 akcji LOTOS na GPW

 • image

  -7,7% r/r

  2,9

  mld PLN

  EBIDTA LIFO

Inwestycje
w rozwój paliw
alternatywnych

Dzięki stabilnej kondycji finansowej spółka może nadal bez przeszkód się rozwijać. W ramach realizowanej strategii Grupa LOTOS dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji. To zarówno działania podejmowane w temacie wodoru, elektromobilności, jak i inicjatywy związane z LNG/CNG.

Inwestycje image

Koncern zamierza również wykorzystać swój potencjał i doświadczenie w dziedzinie wytwarzania wodoru, a także promować go jako zeroemisyjne paliwo przyszłości. Elementem nie bez znaczenia jest tu wpływ na środowisko naturalne.

Wyniki
środowiskowe
 • image

  26,8 kg

  CO2/CWT

  o 2,5% niższy współczynnik emisyjności wg. scope 2 w stosunku do 2018 r.

 • image

  99,5%

  odzysku

  odpadów przez siebie
  wytwarzanych

 • image

  37,5

  mln PLN

  koszty i nakłady inwestycyjne przeznaczone przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS na zapobieganie szkodom i zarządzanie ochroną środowiska

 • image

  10,8

  mln PLN

  koszty utylizacji odpadów, redukcji emisji oraz remediacji

 • image

  około

  30%

  pobieranej przez nas wody było ponownie przetwarzane lub poddawane recyklingowi

Bezpieczeństwo
energetyczne

Działalność Grupy LOTOS ma strategiczne znaczenie dla krajowego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Z tego względu na spółce ciąży duża odpowiedzialność.

Bezpieczeństwo image

Dlatego oprócz inicjatyw rozwojowych, równie istotne dla koncernu było i jest utrzymanie ciągłości produkcji oraz dystrybucji produktów do swoich klientów. Dowodem na to jest zarówno postawa podczas pandemii koronawirusa, jak i sprawne przejście tzw. „kryzysu chlorkowego”.

Wyniki
społeczne
 • image

  FTSE4Good

  akcje Grupy LOTOS po raz kolejny w londyńskim indeksie firm

 • image

  5 368

  pracowników

  Grupy Kapitałowej LOTOS

 • image

  1 521

  beneficjentów

  naszych inicjatyw wolontariackich

 • image

  około

  8 mln PLN

  to łączną kwota 125 projektów dofinansowanych przez Fundację LOTOS