EN

Logo Sustainalytics

Rating Sustainalytics

Sustainalytics ocenia zrównoważony rozwój spółek giełdowych na podstawie ich wyników w zakresie zarządzania środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego. Tworząc ESG Risk Rating analizuje ekspozycję instytucji na ryzyko związane z ESG oraz jakość zarządzania danym ryzykiem. Profil ryzyka ESG Grupy LOTOS został oceniony jako wysoki (35,5 pkt., na skali 1-100, im mniejsza liczba punktów tym lepszy rezultat). W uzasadnieniu Sustainalytics podaje, że „spółka jest narażona na wysokie ryzyko wystąpienia istotnych skutków finansowych wynikających z czynników ESG. Firma nie doświadczyła poważnych kontrowersji związanych ze swoją działalnością”.

Logo MSCI

Rating MSCI

Ratingi MSCI (w tym ESG Rating) obliczane są przez amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley. Firmy oceniane są w skali od AAA do CCC” według ich narażenia na ryzyko ESG i tego, jak dobrze zarządzają tym ryzykiem w porównaniu z konkurencją. Grupa LOTOS otrzymała rating ESG Average (BBB) od MSCI (stan na marzec 2020 r.). Więcej informacji na stronie.

Logo S&P Global ESG Score

S&P Global ESG Score

S&P Global ESG Scores zapewnia pomiar istotnych pod względem finansowym czynników ESG firmy. Opiera się on na SAM Corporate Sustainability Assessment, analizie kryteriów ESG. S&P Global ESG Score dla Grupy LOTOS wynosi 21.

Logo ESG Corporate Rating

ESG Corporate Rating

ISS-oekom, twórca ratingu ESG Corporate, realizuje badania i ratingi ESG na poziomie krajów i przedsiębiorstw. W analizie przeprowadzonej w 2018 r. przez ISS-oekom Grupa LOTOS otrzymała rating C-.

Logo Indeks WIG ESG

Indeks WIG ESG

Indeks obejmuje firmy należące do indeksów WIG-20 i WIG-40. Wagi spółek w indeksie zależą od liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowanej w oparciu o ranking ESG oraz ocenę stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. Na dzień 31 października 2019 roku nasz współczynnik ESG wyniósł 0,7, a współczynnik Kodeksu Dobrych Praktyk 1,00. Portfel indeksu dostępny jest na stronie.

Logo Indeks FTSE4good

Indeks FTSE4good

Seria indeksów FTSE4Good mierzy wyniki firm mogących pochwalić się dobrymi praktykami w obszarze ESG. Od 2018 r. akcje Grupy LOTOS zostały włączone przez globalną agencję ratingową FTSE Russel do londyńskiego indeksu firm społecznie odpowiedzialnych FTSE4Good.