EN

Realizacja strategii w 2019 r.

Wybrane mierniki strategiczne

Źródło: Spółka