EN

Polityka personalna

Wskaźniki na stronie:

Pracownicy są filarem Grupy Kapitałowej LOTOS. Firma działa w przekonaniu, że wysoko wykwalifikowana, zmotywowana i zaangażowana kadra pracownicza jest wartością dla całej organizacji, podnosi jej efektywność i zapewnia przewagę konkurencyjną na rynku. Aby pozyskać z rynku najlepszych kandydatów i zadbać o zatrudnionych pracowników, opracowano politykę kadrową, regulującą zagadnienia procesów rekrutacji i zarządzania pracownikami.

Nowo zatrudnione osoby są objęte programem adaptacyjnym Wsparcie na starcie, pomagającym im poznać wartości oraz kulturę organizacyjną firmy pod opieką doświadczonego kolegi – ułatwia to odnalezienie się w nowym środowisku zawodowym, a także integrację z zespołem oraz obniża stres związany z podjęciem nowej pracy.

Pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS mają dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych, firma dba o ich zdrowie oraz bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy.

Wysokie standardy mają również ogromne znaczenie na etapie rekrutacji – dzięki przejrzystym zasadom LOTOS pozyskuje z rynku najlepszych kandydatów (Grupa LOTOS jest członkiem Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji).

Łatwość dostępu do szkoleń i awansów, możliwość godzenia obowiązków służbowych z życiem prywatnym i rodzinnym (potwierdzenie certyfikatem PSZK – HR Najwyższej Jakości), a także wewnętrzne standardy ochrony przed mobbingiem i dyskryminacją zwiększają lojalność względem firmy, zmniejszają rotację i minimalizują ryzyko utraty wartościowych pracowników.