EN

Strategia „Stabilizacja i Bezpieczny Rozwój”

Pięć głównych celów strategicznych Grupy Kapitałowej LOTOS

ikonka koncesja

Efektywne wykorzystanie koncesji wydobywczych, dalsza technologiczna optymalizacja rafinerii, wprowadzenie nowych produktów i paliw alternatywnych oraz dbałość o standardy jakości

ikonka koszty

Sukcesywne i powtarzalne obniżanie kosztów działalności oraz optymalizacja marży w całym łańcuchu wartości

ikonka rozwoj

Gotowość do rozwoju i wdrażania innowacji dzięki dedykowanemu funduszowi, nowoczesnemu modelowi współpracy z ośrodkami naukowymi oraz kreatywnemu zaangażowaniu pracowników

ikonka ryzyka

Elastyczność w reagowaniu na pojawiające się ryzyka, które postrzegamy również przez pryzmat szans biznesowych

ikonka bezpieczenstwo

Dbałość i rozwój talentów w organizacji, podnoszenie szeroko rozumianego bezpieczeństwa (pracy, infrastruktury i systemów informatycznych) oraz większa odpowiedzialność społeczna

Cztery naczelne wartości społeczne Grupy Kapitałowej LOTOS