Korzystne warunki cenowe i mniejsza liczba ograniczeń

W lipcu 2019 roku Grupa LOTOS podpisała z konsorcjum 8 instytucji finansowych nowe umowy kredytowe w ramach refinansowania kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+. Dzięki podpisanym dokumentom, oprócz optymalizacji struktury i okresu spłaty zobowiązań finansowych, zostaną również zwolnione zabezpieczenia na majątku spółki.

Nowe umowy kredytowe Grupa LOTOS podpisała z konsorcjum banków: ING Bank Śląski S.A., PEKAO S.A., PKO BP S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bank EU AG, Intesa Sanpaolo S.p.A, Caixabank S.A. (Spółka Akcyjna), Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., Erste Group Bank AG.

Przedmiotem zawartych umów jest kredyt na łączną kwotę 0,5 mld USD, w tym kredyt terminowy w kwocie 400 mln USD (ok. 1,5 mld PLN według kursów średnich NBP z dnia 2 lipca 2019 roku) oraz kredyt obrotowy w kwocie 100 mln USD (ok. 376 mln PLN według kursów średnich NBP z dnia 2 lipca 2019 roku) – jako waluty bazowej, z możliwością wykorzystania w USD, EUR lub PLN.

Termin spłaty kredytów przypada nie później niż w dniu upływu okresu 5 lat od momentu ich uruchomienia. Podstawowym zabezpieczeniem udzielonych kredytów jest oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na rzecz kredytodawców. Pozostałe warunki umów kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Podpisane umowy pozwolą spłacić kredyty zaciągnięte na podstawie umów z czerwca 2008 roku. Zarząd Grupy LOTOS podpisał wtedy porozumienie w sprawie kredytowania Programu 10+ opiewające na łączną kwotę 1,75 mld USD. Okres spłaty tamtego kredytu ustalono na 12,5 roku, czyli do początku 2021 roku. Co ważne, rezultatem refinansowania wspomnianych kredytów, oprócz optymalizacji struktury i okresu spłaty zobowiązań finansowych dotyczących Programu 10+, jest m.in. zwolnienie ustanowionych poprzednią umową zabezpieczeń na majątku Grupy LOTOS. Był to przede wszystkim majątek trwały gdańskiej rafinerii oraz przepływy pieniężne koncernu.