EN

Działalność Fundacji LOTOS

Wskaźniki na stronie:

Od 2015 r. za zarządzanie polityką dobroczynną Grupy Kapitałowej LOTOS odpowiada Fundacja LOTOS. Misją Fundacji jest wszechstronna działalność społeczna, wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia społecznego i przyrodniczego.


Fundacja LOTOS realizuje społecznie użyteczne cele dotyczące m.in.:

Fundacja LOTOS w 2019 r.

Wskaźnik własny 4

ikonka fundacja baltyk

ochrona
środowiska

(zwłaszcza bioróżnorodności Bałtyku)

ikonka fundacja kultura

wsparcie kultury
i sztuki

w tym troska o dziedzictwo historyczne związane z przemysłem naftowym i gazowniczym

ikonka fundacja spolecznosc

rozmaite działania na rzecz społeczności lokalnych

ikonka fundacja pomoc

dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo

akcje edukacyjne, czynna pomoc ofiarom wypadków i katastrof

W 2019 r. do Fundacji LOTOS wpłynęło blisko 900 wniosków o darowizny. Po przeprowadzeniu analiz w 2019 r. podjęto decyzję o dofinansowaniu 125 projektów kwotą ok. 8 mln zł (wzrost o ok. 33% w stosunku do roku poprzedniego).

Najważniejszym kryterium, które brano pod uwagę przy wyborze projektów, był potencjał wyrównywania różnic społecznych. Największą pulę otrzymały projekty sportowe, ukierunkowane na wsparcie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, takie jak wyjazdy sportowe, a także wspieranie działalności klubów sportowych.

  • Sport (45%)
  • Kultura, sztuka, dziedzictwo narodowe (28%)
  • Działalność społeczna (12%)
  • Ochrona i promocja zdrowia(9%)
  • Nauka i edukacja (6%)

Drugie w kolejności były inicjatywy promujące kulturę, sztukę i dziedzictwo narodowe. Poza tym środki były przeznaczane na działalność społeczną, ochronę i promocję zdrowia oraz naukę i edukację.

Szczególnie ważne dla nas było wsparcie finansowe leczenia naszych pracowników, zarówno obecnych, jak i emerytowanych, oraz ich krewnych.