EN

Wartości społecznej odpowiedzialności biznesu

Nasza odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego przejawia się w prowadzeniu działalności produkcyjnej w sposób niedopuszczający do degradacji kapitału przyrodniczego i społecznego.

Jako Grupa Kapitałowa LOTOS poczuwamy się do odpowiedzialności za swoje produkty wobec państwa, rynku, partnerów, klientów i pracowników.

Prowadzimy biznes w sposób etyczny, przestrzegając norm we wszystkich obszarach działalności. Firma przyjęła system wartości, który u swoich podstaw ma szacunek do potrzeb społeczeństwa oraz środowiska naturalnego.

Cztery naczelne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS

Czystość

Czystość

Zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów środowiskowych i ekologicznych oraz deklarujemy etyczną i uczciwą konkurencję, a także przeciwdziałamy naruszaniu praw człowieka.

Otwartość

Otwartość

Jesteśmy otwarci na zmiany, potrzeby świata i oczekiwania ludzi.

Innowacyjność

Innowacyjność

Podchodzimy nowatorskodo rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych, działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, uzyskujemy korzyści biznesowe oraz przewagę konkurencyjną na rynku.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność

To podstawa naszego podejścia wobec przyszłości ludzi,środowiska naturalnego, kraju i bezpieczeństwa jego pozycji w świecie.