EN

Surowce


Wskaźniki na stronie:

Swoją działalność produkcyjną i wydobywczą prowadzimy zgodnie z najostrzejszymi wymogami ochrony środowiska. Wy­twarzamy wysokiej jakości produkty, o możliwie najmniejszej uciążliwości dla środowiska oraz dbamy o minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko już na etapie ich powstawania.

W swoich planach rozwojowych bierzemy pod uwagę innowacyjne projekty technologiczne, które przewidują racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Zużycie surowców jest monitorowane wyłącznie na poziomie skonsolidowanym, dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Zużycie surowców w procesach produkcyjnych:

Ropa  Mg  Zmiana r/r 
2018 2019
Ropa REBCO 7 532 950 8 364 817 +11,00%
Ropa z morskich koncesji LPB 201 434 191 405 -4,98%
Ropa PGNiG 275 752 215 469 -21,86%
Ropa LITHUANIAN 41 531 47 193 +13,63%
Pozostałe 1 574 408 1 853 550 +17,73%
Łącznie 9 626 075 10 672 434 +10,90%

Inne surowce wsadowe do produkcji rafineryjnej

  Mg  Zmiana r/r 
2018 2019
Woda DEMI 332 046 270 869 -18,4%
FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego) 256 559 280 094 +9,2%
Oleje napędowe 328 371 161 541 -50,8%
ETBE (eter tert-butylowo-etylowy) 11 536 11 355 -1,6%
Etanol 62 284 69 973 +12,3%
MTBE (eter tert-butylowo-metylowy) 47 595 49 465 +3,9%
Gaz ziemny 425 928 368 168 -13,6%
Dodatki 2 801 2 809 +0,3%
Pozostałe 3 859 152 476 +3851,0%
Łącznie 1 470 979 1 366 750 -7,1%

Zużycie materiałów i surowców wewnątrz rafinerii

  Mg  Zmiana r/r 
2018 2019
Gaz paliwowy 349 190 346 055 -0,9%
Gaz resztkowy 481 433 381 669 -20,7%
Olej opałowy 951 10 794 1 035,0%
Pozostałe 105 742 110 137 4,2%
Łącznie 937 316 848 655 -9,5%

Zużycie produktów końcowych

  Mg  Zmiana r/r 
2018 2019
Benzyny (wraz z reformatami) 1 633 487 1 659 677 1,6%
Nafta 537 766 474 031 -11,9%
Ksyleny 90 943 89 694 -1,4%
Olej napędowy diesel 5 379 741 5 537 200 2,9%
Olej napędowy 243 982 225 486 -7,6%
Olej opałowy 1 333 262 1 038 047 -22,1%
Paliwo żeglugowe MGO 78 636 69 087 -12,1%
Paliwo lotnicze Jet 568 330 446 913 -21,4%
Komponenty asfaltowe 773 448 775 676 0,3%
LPG 185 755 198 214 6,7%
Oleje bazowe 255 612 252 385 -1,3%
Gacze parafinowe 50 079 46 732 -6,7%
Plastyfikatory 29 297 29 872 2,0%
Siarka 89 852 88 351 -1,7%
Pozostałe, w tym 2509 ton gazu opałowego sprzedanego do LOTOS Asfalt 32 185 252 064 683,2%
Łącznie 11 282 376 11 183 428 -0,9%