EN

Model tworzenia wartości

Nasz Model Tworzenia Wartości powstał w wyniku gruntownych analiz światowego rynku ropy i długoterminowych prognoz jego rozwoju. Dzięki tak stworzonemu modelowi możemy być pewni, że nasz rozwój w kolejnych latach będzie stabilny i bezpieczny.