EN

Członkostwo w organizacjach branżowych i CSR

Wskaźniki na stronie:

Nasze spółki oraz przedstawiciele firmy są członkami wielu polskich i międzynarodowych organizacjach, z których część zrzesza specjalistyczne podmioty z sektora paliwowego, energetycznego oraz chemicznego.

Jesteśmy też członkiem organizacji biznesowych działających na rzecz rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz tych propagujących idee społecznej odpowiedzialności biznesu.

Organizacje i stowarzyszenia, których członkiem w 2019 roku była Grupa LOTOS

 • Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC)
 • Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN)
 • Fuels Europe (European Petroleum Refiners Association)
 • Windsor Energy Group (WEG)
 • Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej (PKŚRE)
 • Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza ISP 3
 • Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych
 • Związek Pracodawców Business & Science Poland (BSP) w Brukseli
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy
 • Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000
 • Polskie Forum ISO 9000
 • Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych
 • Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Gdańsku
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 • Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK)
 • Pracodawcy Pomorza
 • Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”

w tym organizacje propagujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu:

 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • United Nations Global Compact

Wybrane organizacje i stowarzyszenia, których członkiem w 2019 roku były spółki Grupy Kapitałowej LOTOS

 • Polskie Stowarzyszenie Paliw Płynnych (LOTOS Paliwa)
 • ATIEL (LOTOS Oil)
 • European Lubricating Greases Institute (LOTOS Oil)
 • Central-Eastern Europe & Caspian Scout Group (LOTOS Petrobaltic)
 • Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (LOTOS Petrobaltic)
 • Stowarzyszenie Polskie Forum Przemysłu Offshore (LOTOS Petrobaltic)
 • Norwegian Oil & Gas Association (LOTOS Exploration & Production Norge)
 • Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (LOTOS Asfalt)
 • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa (LOTOS Asfalt)
 • Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB (LOTOS Lab)
 • Railway Business Forum (LOTOS Kolej)
 • Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych (LOTOS Kolej)
 • Izba Gospodarcza Gazownictwa (LOTOS Serwis)
 • Stowarzyszenie Pożarników Polskich (LOTOS Straż)