Kluczowe czynniki efektywności
wyniki 2019

Kluczowe Niefinansowe Wskaźniki Efektywności są monitorowane wyłącznie na poziomie skonsolidowanym, tj. dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Wyniki finansowe i operacyjne

10,7

mln ton

przerób ropy

0,9% r/r

7,2%

wzrost średniomiesięcznej sprzedaży sklepowej w 2019 r.

w stosunku do 2018 r.

1,2%

wzrost sprzedaży detalicznej paliw w 2019 r.

w stosunku do 2018 r.

554,6

mln PLN

wypłaconej dywidendy za 2018 r.

99,6

PLN

maksymalna wartość 1 akcji LOTOS na GPW

2,9

mld PLN

EBIDTA LIFO

7,7% r/r

20,7

tys. boe

średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego

5% r/r

81,3

mln boe

rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego LOTOS

9% r/r

46

KONCESJI

na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobycie węglowodorów ze złóż morskich i lądowych

506

stacji paliw

działających pod marką LOTOS

2,2% r/r

ponad

80

obsługiwanych rynków na świecie

12

punktów

ładowania samochodów elektrycznych na trasie Trójmiasto–Warszawa

Wyniki społeczne

FTSE4Good

akcje Grupy LOTOS po raz kolejny w londyńskim indeksie firm społecznie odpowiedzialnych

5 368

pracowników

Grupy Kapitałowej LOTOS

1 521

beneficjentów

naszych inicjatyw wolontariackich

Około

8

mln PLN

to łączną kwota 125 projektów dofinansowanych przez Fundację LOTOS

Wyniki środowiskowe

26,8

kg CO2/CWT

o 2,5% niższy współczynnik emisyjności wg. scope 2 w stosunku do 2018 r.

99,5%

odzysku odpadów

przez siebie wytwarzanych

37,5

mln PLN

koszty i nakłady inwestycyjne przeznaczone przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS na zapobieganie szkodom i zarządzanie ochroną środowiska

10,8

mln PLN

koszty utylizacji odpadów, redukcji emisji oraz remediacji

Około

30%

pobieranej przez nas wody było ponownie przetwarzane lub poddawane recyklingowi