EN

Nowoczesność i efektywność w wydobyciu i przerobie ropy

W celu poprawy naszej efektywności handlowej, nieustająco optymalizujemy procesy rafineryjne i logistyczne.

W naszej podstawowej działalności koncentrujemy się na trzech obszarach:

  • poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów,
  • przerobie ropy naftowej,
  • handlu produktami naftowymi.

Naszą działalność dzielimy na dwa obszary:

  1. Poszukiwawczo-wydobywczy
  2. Produkcji i handlu

Obszar Poszukiwawczo-wydobywczy

Zadaniem obszaru jest pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz związana z tym działalność pomocnicza, transportowa i serwisowa.

Jesteśmy jedynym koncernem prowadzącym wydobycie w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Poza krajem wydobywamy surowce na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz na terytorium Litwy.

Jesteśmy jedynym koncernem prowadzącym wydobycie w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Mapa obszaru wydobycia Grupy LOTOS

Obszar Produkcji i handlu

Zadaniem obszaru jest wytwarzanie, przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, jak również ich sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz działalność pomocnicza, transportowa i serwisowa.

Działalność handlowa Grupy Kapitałowej LOTOS w 2019 r. prowadzona była w ramach Grupy LOTOS oraz jej spółek zależnych: LOTOS Paliwa, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt, LOTOS-Air BP. Jesteśmy efektywni – nowe technologie, które wykorzystujemy w procesach produkcyjnych, pozwalają nam pozyskać z ropy aż 95% czystego paliwa. Z odpadu otrzymanego w procesie produkcji (5% każdej baryłki ropy) powstaje asfalt, który sprzedajemy naszym kontrahentom.