EN

Wolontariat pracowniczy

W Grupie Kapitałowej LOTOS mamy wielu zaangażowanych społecznie pracowników. To dla nich powstał program Wolontariatu Pracowniczego, w którym mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów.

W 2019 r. minigranty od Fundacji LOTOS otrzymało 10 projektów, a pomoc niesiona przez naszych pracowników trafiła do 1231 osób.

Zrealizowane projekty były bardzo zróżnicowane. Nasi pracownicy zaangażowali się w pracę na rzecz uczestników warsztatów terapii zajęciowych, osób samotnych i ubogich, osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi, dzieci oraz społeczności lokalnych.

W 2019 r. w wolontariacie pracowniczym ogółem wzięło udział 527 pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS, przepracowując łącznie 1297 godzin na rzecz 1521 beneficjentów.