EN

Struktura zatrudnienia

Wskaźniki na stronie:

Struktura zatrudnienia pracowników w podziale wg poszczególnych kryteriów

  2018 2019 Zmiana r/r
Liczba Odsetek Liczba Odsetek Odsetek Punkt procentowy
Grupa LOTOS            
W podziale na płeć            
Kobiety 485 32,1% 527 32,2% 8,7% 0,1%
Mężczyźni 1 028 67,9% 1 112 67,8% 8,2% -0,1%
W podziale na wiek            
Poniżej 30 lat 143 9,5% 198 12,1% 38,5% 2,6%
Pomiędzy 30 a 50 lat 977 64,6% 1 079 65,8% 10,4% 1,2%
Powyżej 50 lat 393 26,0% 362 22,1% -7,9% -3,9%
             
W podziale na stanowisko            
Stanowiska robotnicze 495 32,7% 522 31,8% 5,5% -0,9%
Stanowiska nierobotnicze 1 018 67,3% 1 117 68,2% 9,7% 0,9%
Łącznie 1 513   1 639   8,3%  
             
Grupa Kapitałowa LOTOS            
W podziale na płeć            
Kobiety 1 154 22,9% 1 230 22,9% 6,6% 0%
Mężczyźni 3 891 77,1% 4 138 77,1% 6,4% 0%
W podziale na wiek            
Poniżej 30 lat 426 8,5% 616 11,5% 44,6% 3,0%
Pomiędzy 30 a 50 lat 2 999 59,4% 3 218 59,9% 7,3% 0,5%
Powyżej 50 lat 1 620 32,1% 1 534 28,6% -5,31% -3,5%
W podziale na stanowisko            
Stanowiska robotnicze 2 380 47,2% 2 539 47,2% 6,7% 0,0%
Stanowiska nierobotnicze 2 665 52,8% 2 892 52,8% 8,5% 0,0%
Łącznie 5 045   5 431   6,4%  

Pracownicy nowo zatrudnieni i odejścia z pracy

  2018 2019 zmiana r/r
Pracownicy nowo zatrudnieni      
Grupa LOTOS 188 246 30,9%
Grupa Kapitałowa LOTOS 686 756 10,2%
Odejścia z pracy      
Grupa LOTOS 115 124 7,8%
Grupa Kapitałowa LOTOS 513 466 -9,2%