EN

Determinuje nas zrównoważony rozwój

Wskaźniki na stronie:

Jesteśmy świadomi naszego wpływu na otoczenie i środowisko, dlatego jako firma społecznie odpowiedzialna kierujemy się zasadami etycznymi.

Bardzo istotne jest dla nas przestrzeganie międzynarodowych norm, takich jak ISO 26000, w zakresie ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień konsumenckich, zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. W naszej działalności bierzemy pod uwagę Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) oraz United Nations Global Compact.

Zestawienie kluczowych celów zrównoważonego rozwoju z perspektywy Grupy Kapitałowej LOTOS

Filary naszego strategicznego podejścia do zrównoważonego rozwoju

ikonka odpowiedzialność społeczna

odpowiedzialność
społeczna

czytaj więcej

ikonka odpowiedzialność za środowisko

odpowiedzialność
za środowisko
naturalne

czytaj więcej

ikonka odpowiedzialność biznesowa

odpowiedzialność
biznesowa

czytaj więcej

Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii. Dzięki produktom naftowym z gdańskiej rafinerii funkcjonuje transport (lądowy, morski i lotniczy), a co za tym idzie, inne gałęzie polskiej gospodarki. Jesteśmy drugą największą spółką paliwową w Polsce i wpływamy na gospodarkę kraju w sposób bezpośredni i pośredni jako pracodawca, podatnik, sponsor, dobroczyńca, partner dla licznych dostawców, instytucji i organizacji. Jesteśmy odpowiedzialnym i solidnym partnerem – płacimy terminowo i wywiązujemy się z umów. Dajemy oparcie i możliwość rozwoju małym i średnim przedsiębiorcom, którzy wiedzą, że współpraca z nami to dobra inwestycja. Poprzez zawieranie umów oraz zlecanie robót firmom z województwa pomorskiego Grupa Kapitałowa LOTOS ma istotny wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności oraz rozwój ekonomiczny całego regionu. Pośrednio wpływamy na wzrost zamożności społeczności lokalnych, dając pewne i stałe zatrudnienie miejscowym pracownikom (w 2019 roku 24,1% budżetu zakupowego Grupy trafiło do lokalnych firm z Gdańska i okolic).