EN

Działania na rzecz lokalnych społeczności

Wskaźniki na stronie:

Relacja ze społecznościami lokalnymi zamieszkującymi tereny naszego oddziaływania to ważny element społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS. Czujemy się odpowiedzialni za te społeczności.

Główne programy na rzecz lokalnych społeczności w 2019 r.

103-1, 103-2, 103-3, 413-1

LOTOS Szukamy Następców Mistrza

Grupa LOTOS wraz z Polskim Związkiem Narciarskim od 2004 r. prowadzi Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich „LOTOS Szukamy Następców Mistrza”, zakładający wsparcie dla klubów sportowych z sekcją skoków narciarskich oraz kombinacji norweskiej. W ramach programu odbywają się także zawody z cyklu LOTOS Cup.

Czytaj więcej

Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM

W ramach programu Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM młodzi piłkarze oraz trenerzy mają możliwość rozwijania swoich umiejętności w Akademii Piłkarskiej LG oraz w jednym z 16 klubów piłkarskich. Grupa LOTOS sponsoruje zakup sprzętu sportowego, obozy piłkarskie oraz stypendia sportowe dla najzdolniejszych zawodników i dzieci w trudnej sytuacji materialnej

Czytaj więcej

LOTOS – Mistrzowie w pasach

Program „LOTOS – Mistrzowie w pasach” zapoznaje pasażerów samochodów z zasadami bezpieczeństwa, dobrymi nawykami dotyczącymi poprawnego zapinania pasów, a także montażu fotelików samochodowych dla dzieci. W ramach inicjatywy odbyły się także lekcje z zasad bezpieczeństwa na drodze dla uczniów szkół podstawowych w Czechowicach-Dziedzicach i w Jaśle.

Czytaj więcej

Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem

„Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” to wspólne przedsięwzięcie Grupy LOTOS i gminy Czechowice-Dziedzice. Adresowane jest do uczniów szkół podstawowych, którzy przejawiają zainteresowania dziedzinami humanistyczno-artystycznymi lub naukami ścisłymi. Celem programu jest zachęcanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz kształtowanie myślenia projektowego.

Czytaj więcej

E(x)plory

Grupa LOTOS od 2013 r. jest mecenasem Programu E(x)plory – największej w Polsce inicjatywy wspierającej utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promującej ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej. To przestrzeń, która łączy młodych ludzi, autorytety naukowe, start-upy i doświadczone przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, media, polskie szkoły oraz najlepsze uczelnie, duże miasta i małe miejscowości. Głównym celem programu jest popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej

Kierunek Bałtyk

Od 2009 r. Grupa LOTOS realizuje Program „Kierunek Bałtyk”, wspólnie z partnerami: Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacją Morską UG w Helu. W ramach Programu prowadzone są działania związane z ochroną bioróżnorodności Morza Bałtyckiego, w tym zagrożonego gatunku morświna zwanego „bałtyckim delfinem”. Ponadto duży nacisk został położony na edukację dotyczącą ochrony środowiska oraz upowszechnienie wiedzy o problemie obecności plastiku i mikroplastiku w Bałtyku.

Czytaj więcej

Pozostałe działania na rzecz lokalnych społeczności

W 2019 r. pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS przygotowali świąteczne prezenty dla ponad 90 dzieci w ramach inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Na terenie spółki przeprowadzono także dwa kiermasze (wielkanocny i bożonarodzeniowy), podczas których można było kupić prace rękodzielnicze wykonane podczas Warsztatów Terapii Zajęciowej organizowanych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Zebrane środki przekazano na organizację wypoczynku dla podopiecznych tej placówki. Organizowano również zbiórki ciepłych ubrań oraz zimowego obuwia dla osób ubogich i potrzebujących, będących w trudnej sytuacji materialnej, często bezdomnych – w ramach inicjatywy „Zupa na Monciaku”.

LOTOS Kolej od 2010 r. organizuje rokrocznie Dzień Techniki Kolejowej z okazji Dnia Dziecka. To cykliczne wydarzenie, skierowane do pracowników spółki oraz mieszkańców okolicznych dzielnic. W ramach działań społecznych zapraszane są dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Każdego roku w wydarzeniu bierze udział ponad tysiąc osób, które korzystają z darmowych atrakcji przygotowanych przez LOTOS Kolej. Odwiedzający mają okazję do przejazdu nowoczesnymi lokomotywami i drezynami, a także do nauki bezpiecznego poruszania się na terenach kolejowych.

W 2019 r. zorganizowano akcję użyczenia nowoczesnej lokomotywy do prowadzenia pasażerskich pociągów wakacyjnych dla najmłodszych pasjonatów kolei m.in. do Kołobrzegu. Dzieci ze swoimi opiekunami wzięły udział w bezpłatnych przejazdach, podczas których poruszano kwestie ekologii i ochrony środowiska. Przejazdy organizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolei w ramach promocji ekologicznych środków transportu.

W roku 2019 spółka LOTOS Asfalt wzięła udział w organizowanym przez Politechnikę Gdańską Bałtyckim Festiwalu Nauki jako jeden z Partnerów wydarzenia. Dzieci i młodzież z zapałem uczestniczyły w konkursach zorganizowanych przez pracowników spółki oraz zaznajamiały się z ekologicznymi aspektami technologii asfaltowych.

W ramach działań regionalnych wśród pracowników LOTOS Paliwa odbyły się także: Dzień Przedszkolaka na stacjach LOTOS, Szlachetna Paczka, akcja wsparcia domu dziecka w Chotomowie. Akcje te bardzo często mają charakter pracowniczych inicjatyw i spotykają się z szerokim odzewem w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS.