EN

Wytwarzanie i zużycie energii

Wskaźniki na stronie:

Działamy w sposób systemowy, a podstawowym celem jest optymalizacja zużycia energii. Na bieżąco monitorujemy efektywność energetyczną instalacji i odbywających się w nich procesów cząstkowych. Analizujemy poszczególne obszary i uczestniczymy w zadaniach, które mają na celu obniżenie zużycia energii.

Dzięki strategicznemu podejściu do zarządzania zużyciem energii jesteśmy jedną z najbardziej efektywnych energetycznie rafinerii w Europie.

Dane dotyczące wytwarzania i zużycia energii są monitorowane wyłącznie na poziomie skonsolidowanym, dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Zużycie energii wewnątrz organizacji

  MWh   Zmiana r/r 
2017 2018 2019
Paliwa nieodnawialne 24 023 443 26 731 214 30 962 620 +15,8%
Paliwa odnawialne 0 0 0 -
Energia zakupiona 1 769 883 1 965 492 2 084 941 +6,1%
Energia sprzedana 163 544 209 541 408 613 +95,0%
Łącznie 25 956 870 28 906 273 33 456 174 +15,7%

Źródła nieodnawialne

  MWh  Zmiana r/r 
2018 2019
Węgiel 341 186 327 272 -4,10%
Gaz ziemny 10 421 045 12 956 480 +24,30%
Olej napędowy 419 281 424 339 +1,20%
Gaz opałowy 11 944 740 12 363 429 +3,50%
Gaz resztkowy, specjalny, złożowy 3 530 341 4 309 791 +22,10%
Olej opałowy ciężki 0 44 848 -
Olej opałowy lekki 49 539 495 385 +900,00%
Olej żeglugowy 0 0 -
LPG 25 110 41 075 +63,60%
Łącznie 26 731 242 30 962 619 +15,80%

Energia zakupiona od innych podmiotów

  MWh  Zmiana r/r 
2018 2019
Energia elektryczna 1 930 924 2 022 341 +4,70%
Energia cieplna (w tym zużycie pary, zużycie energii chłodniczej) 3 457 62 599 +1 710,80%
Łącznie 1 934 381 2 084 941 +7,80%

Energia sprzedana innym podmiotom

  MWh  Zmiana r/r 
2018 2019
Energia elektryczna 72 667 53 165 -26,80%
Para wodna 77 044 228 855 +197,00%
Ciepło (w wodzie) 59 830 126 593 +111,60%
Chłód 0 0 -
Łącznie 209 540 408 613 +95,00%

Wskaźniki intensywności energetycznej

Grupa LOTOS   2018 2019
Zużycie energii pierwotnej na tonę przerobionej ropy MJ/t 2 751 2 935
Zużycie energii pierwotnej na tonę uzyskanego produktu MJ/t 3 830 4 044