EN

Egzamin zdany na piątkę

Rok 2019 stawiał przed branżą paliwową wiele wyzwań, z którymi Grupa LOTOS dobrze sobie poradziła. Przede wszystkim sprawnie udało się spółce przejść tzw. kryzys chlorkowy, związany z zanieczyszczeniem dostaw ropy realizowanej rurociągiem Przyjaźń z Rosji. Wstrzymanie odbiorów oraz przerobu niespełniającej norm ropy naftowej, a także zapewnienie alternatywnych źródeł surowca umożliwiło bezpieczną, efektywną i ciągłą pracę rafinerii.

W związku ze skażeniem rosyjskiej ropy chlorkami państwowy operator infrastruktury przesyłowej i magazynowej PERN musiał między 24 kwietnia a 9 czerwca 2019 r. zupełnie zrezygnować z tłoczenia ropy z kierunku wschodniego. W Grupie LOTOS szybko wdrożono wszelkie, przewidziane właśnie na takie okoliczności procedury. Odpowiednie działania uruchomiono od razu po otrzymaniu pierwszych informacji o problemie. Kluczową kwestią było odpowiednie harmonogramowanie dostaw surowca drogą morską, które zapewniło wolumen gwarantujący utrzymanie maksymalnego przerobu i realizację maksymalnej produkcji paliw.

Zadanie ułatwiało położenie koncernu. Bliskość Naftoportu od zawsze daje Grupie LOTOS możliwość elastycznego podejścia i zakupu szerokiej gamy surowca ze świata. Warto podkreślić też dobrą komunikacje zarówno z Ministerstwem Energii, PERN-em, jak i z pozostałymi rafineriami. Dzięki temu sytuacja nie dotknęła w negatywny sposób klientów LOTOSU, którzy cały czas byli zaopatrywani w produkty najwyższej jakości.

Koncern dokonał też analizy dostępnych rozwiązań technicznych mogących zamortyzować w przyszłości wpływ ropy niespełniającej wymagań jakościowych Grupy LOTOS (w tym podwyższonej zawartości chlorków organicznych i nie tylko). W rezultacie opracowano rekomendacje projektów inwestycyjnych, których realizacja ma charakter długofalowy. Dalsze analizy pokażą, które z tych projektów zostaną wdrożone. Wnioski wyciągnęli również inni (PERN wprowadził np. badanie ropy na zawartość chlorków raz na trzy godziny).

Grupa LOTOS oszacowała koszty powstałe podczas przerobu ropy zanieczyszczonej chlorkami organicznymi w celu wystąpienia z roszczeniem do rosyjskich dostawców.