EN

O Grupie LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS i jej otoczenie

Człowiek na pierwszym miejscu

Dla LOTOSU zawsze najważniejsi są ludzie. Nasi interesariusze mają wpływ na to, jak wytwarzamy zarówno wartość...

Łańcuch wartości

Działalność w Grupie Kapitałowej LOTOS opiera się na modelu zarządzania segmentowego, który buduje pełen...

Determinuje nas zrównoważony rozwój

Jesteśmy świadomi naszego wpływu na otoczenie i środowisko, dlatego jako firma społecznie odpowiedzialna kierujemy się...

Nowoczesność i efektywność w wydobyciu i przerobie ropy

W celu poprawy naszej efektywności handlowej, nieustająco optymalizujemy procesy rafineryjne i logistyczne. **W naszej...

Produkty i usługi

Działamy na ponad 80 rynkach. Nasze produkty sprzedawane są przede wszystkim w Polsce oraz innych krajach europejskich,...

Lotos w Rankingach ESG

![Logo Sustainalytics](/assets/img/graphics/logo-sustainalytics.png) #### Rating Sustainalytics Sustainalytics ocenia...

Członkostwo w organizacjach branżowych i CSR

Nasze spółki oraz przedstawiciele firmy są członkami wielu polskich i międzynarodowych organizacjach, z których część...

Nagrody i wyróżnienia

Cieszymy się, że nasze zaangażowanie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu przynosi korzyści wielu podmiotom,...

Strategia

Model tworzenia wartości

Nasz Model Tworzenia Wartości powstał w wyniku gruntownych analiz światowego rynku ropy i długoterminowych prognoz jego...

Nasze kapitały

W procesie tworzenia wspólnej wartości dużą wagę przywiązujemy do efektywnego zarządzania posiadanymi kapitałami i...

Strategia „Stabilizacja i Bezpieczny Rozwój”

![ikonka koncesja](/assets/img/graphics/1-koncesja.svg){.width-xxxl.padding-top-sm} Efektywne wykorzystanie...

Wyniki finansowe

Wyniki finansowe i osiągnięcia operacyjne

W 2019 roku oczyszczony wynik EBITDA LIFO wyniósł 2,9 mld zł, czyli był o 7,7% niższy niż w 2018 roku. W minionym...

Wybrane dane finansowe

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym...

Patrząc w przyszłość (Outlook)

Otoczenie makroekonomiczne Grupy Kapitałowej LOTOS w 2019 roku

Grupa Kapitałowa LOTOS jest aktywnym uczestnikiem rynku paliwowego, na który wpływa poprzez swoją działalność, jak...

Zmiany na rynku paliw w 2019 roku

Stany Zjednoczone w ubiegłym roku wywierały ogromną presję na globalną gospodarkę. Były też największym producentem...

Wyzwania i globalne prognozy na przyszłość

Bank Światowy przewiduje, że w 2020 roku Produkt Krajowy Brutto na świecie wzrośnie o 2,5%. Istotny wzrost gospodarczy...